ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ ของ บขร.๒ จว.น.ม.(งานจ้างเหมา)

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 35
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8265
Total views : 443255