ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จว.อ.บ. แผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 8
Views Today : 7
Views Yesterday : 680
Views Last 30 days : 9392
Total views : 414353