ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร จุ 60 คน หมายเลขอาคาร 218/38 ของ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร. แผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการก่อสร้าง

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 61
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8683
Total views : 415479