ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,716 อัตรา

     #กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,716 อัตรา
จะเปิดประเภทการรับสมัครสอบ ดังนี้
     1. เป็น #นักเรียนนายสิบทหารบก” จำนวน 2,200 อัตรา
     2. เป็น #นายทหารประทวน จำนวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก (จำนวน 96 อัตรา) คือ
  – ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ (20 อัตรา )
  – พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก (20 อัตรา)
  – อาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา
  – ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563 (36 อัตรา)
  – รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน(หญิง) (20 อัตรา)
     3. เป็น #ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 400 อัตรา โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรอง หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67 สมัครได้ที่เว็ปไซต์ rta.mi.th ตลอด 24 ชม. ศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ข้อมูลจาก

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 9 0
Views Today : 299
Views Yesterday : 380
Views Last 30 days : 9369
Total views : 438537