ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

พิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการ

     พิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการ 🏠🪖🇹🇭
พล.ต.อรรถชัย รักษาศิลป์ ผบ.มทบ.21 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านทหารที่มีฐานะยากจน” ให้กับครอบครัว พลฯ พันธิศักดิ์ หลุดกระโทก ผลัด 2/66 ซึ่งหน่วยได้สนับสนุนงบประมาณของหน่วย พร้อมมอบหมายให้ชุดช่างของหน่วยและชุดช่างทหารใหม่ (ในช่วงการฝึกเฉพาะหน้าที่) เข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ตั้งแต่ 11 – 25 ธ.ค.66
ทั้งนี้หน่วยยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมในการซ่อมแซมปรับปรุงจากองค์บริหารส่วนตำบลเฉลียง และภาคเอกชนในพื้นที่ ต.เฉลียง อ.ครบุรี จว.น.ม. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี ( 25 ธ.ค.66 )

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 7
Views Today : 640
Views Yesterday : 75
Views Last 30 days : 9345
Total views : 414306