ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

อบรมการบรรเทาสาธารณภัย… พร้อมช่วยเหลือรับใช้ประชาชน

     อบรมการบรรเทาสาธารณภัย… พร้อมช่วยเหลือรับใช้ประชาชน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้กับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้กำลังพลได้รู้หลักการปฏิบัติและปฏิบัติได้โดยไม่เกิดอันตราย สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันเวลา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 9
Views Today : 137
Views Yesterday : 137
Views Last 30 days : 8777
Total views : 414620