ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

[ จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ]

     [ จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ]
ร.8 พัน.3 : จิตอาสาร่วมกับประชาชนและคณะครูทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนย้ายสิ่งของ ปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาเขตสุขาภิบาล ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 7
Views Today : 485
Views Yesterday : 75
Views Last 30 days : 9804
Total views : 414151