ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

[ จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ]

     [ จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียน ]
ร.8 พัน.3 : จิตอาสาร่วมกับประชาชนและคณะครูทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนย้ายสิ่งของ ปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาเขตสุขาภิบาล ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 171
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6961
Total views : 446282