ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

“ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ”

     “ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ”
หน่วย ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในวัดเทพพนม บ.เทพพนม ม.14 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม โดยการทำความสะอาดขัดผนังกำแพงวัด และ ศาสนสถานภายใน เพื่อเตรียมการทาสีใหม่ การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับวัดและ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 171
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6961
Total views : 446282