ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

พล.ม.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.66

    พล.ม.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.66
พันเอกประวัติ จารุตัน เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 3 นำกำลังพลและครอบครัว และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
     โดยจัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการและเอกชน หว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาดิน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ม.3 มีผู้ร่วมกิจกรรม 100 นาย
     ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ ทำให้ทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 491
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10039
Total views : 430531