ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย

     ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
     ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
หากประชาชนท่านใด มิได้เตรียม พวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด มาด้วย ทางสำนักพระราชวัง จัดเตรียมพวงมาลัยหรือดอกไม้สด ไว้ให้ท่าน โดยจะให้บริการถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 2
Views Today : 112
Views Yesterday : 114
Views Last 30 days : 8237
Total views : 414860