ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก”

     “แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก”
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้านร่วมประกอบอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ ผลัด 2/66 และทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้แก่น้องคนสุดท้องของกองทัพบก เพื่อให้มีพลังใจในการฝึกต่อไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 7
Views Today : 544
Views Yesterday : 75
Views Last 30 days : 9863
Total views : 414210