ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

“ยินดีกับน้องทหารใหม่ ยินดีกับบัณฑิตใหม่”

     “ยินดีกับน้องทหารใหม่ ยินดีกับบัณฑิตใหม่”
พ.อ.วรินทร์ ยอดจันที ผบ.พัน.สร.22 บชร.2 และ คุณ รัตนาภรณ์ ยอดจันที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาพัน สร.22 บชร.2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ พลทหาร มานะ รอสูงเนิน ทหารใหม่ ผลัด 2/66 สังกัด หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พัน.สร.22 บชร.2 เนื่องจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และเข้ารับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในห้วงระหว่างการฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งให้ช่วยแนะนำสอนหนังสือเพื่อนๆ ทหารใหม่ในผลัด

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 9
Views Today : 142
Views Yesterday : 137
Views Last 30 days : 8782
Total views : 414625