ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.1 ได้ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติประจำวัน ในการฝึก” วิชาบุคคลท่าอาวุธ “

     หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.1 ได้ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติประจำวัน ในการฝึก” วิชาบุคคลท่าอาวุธ ” ให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อให้น้องๆทหารใหม่ ปฏิบัติท่าได้อย่างถูกต้อง และเป็นแบบแผนเดียวกันของกองทัพบก

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 300
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9512
Total views : 280317