ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“พิธีรับพระราชทานข้าวเกรียบฟักทอง และเมล็ดพันธ์ุผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

     “พิธีรับพระราชทานข้าวเกรียบฟักทอง และเมล็ดพันธ์ุผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
พล.ต.สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานข้าวเกรียบฟักทอง และเมล็ดพันธ์ุผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในวันนี้ หน่วยได้จัดพิธีรับพระราชทานข้าวเกรียบฟักทอง พร้อมมอบให้กับโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 โรงเรียน
     เพื่อนำไปเป็นอาหารว่างให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนใน ต.กลันทา อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำไปเพาะปลูกไว้รับประทาน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถขยายพันธ์ุเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกด้วยโดยมี คณะผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูอาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชา มทบ.26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 194
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9406
Total views : 280211