ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

🚑การฝึกเพิ่มทักษะความชำนาญ ฝึกปฐมพยาบาลรับมือโรคลมร้อน Heat stroke”🚑

     🚑การฝึกเพิ่มทักษะความชำนาญ ฝึกปฐมพยาบาลรับมือโรคลมร้อน Heat stroke”🚑
พัน.สร.22 บชร.2 ได้จัดชุดวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่3 พัน.สพ.กระสุน.22 บชร.2 เรื่อง โรคลมร้อน,โรคระบาด และสุขภาพจิต เพื่อให้น้องทหารใหม่ได้ความรู้ การป้องกัน สังเกตอาการ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ และตระหนักให้ความสำคัญในการปฎิบัติตน

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 5
Views Today : 406
Views Yesterday : 203
Views Last 30 days : 9207
Total views : 280012