ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

“ทหารจิตอาสา…บริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 สภากาชาดไทย”

     “ทหารจิตอาสา…บริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 สภากาชาดไทย”
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 สภากาชาดไทย ไว้ใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ โรงพยาบาลชุมแพ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชนต่างๆ เพื่อให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลไว้ใช้รักษาผู้ป่วย ต่อไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 201
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9413
Total views : 280218