ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

“ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2”

     “ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2”
พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 จังหวัดอุดรธานี และ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ
      ซึ่งในโอกาสนี้ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะฯ ได้ให้คำแนะนำ วิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยสามารถวางแผนดำเนินการในพื้นที่โครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อขยายผลสู่กำลังพล และประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงต่อไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 187
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9399
Total views : 280204