ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กำลังใจดี นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

     กำลังใจดี นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้กำลังใจกำลังพลกองทหารเกียรติยศ หน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับกองทัพไทย และขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อการแข่งขันในครั้งนี้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
     ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับกำลังพลกองทหารเกียรติยศ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 102
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9314
Total views : 280119