ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เรียกประชุมมอบนโยบาย/สั่งการ ผู้บังคับหน่วย ถึงระดับกองพัน

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี ประจำปี 2566 และการมอบนโยบาย/สั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2 ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 ถึงหน่วยระดับกองพัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุม (4) บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220