ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย  28 กันยายน 2566
     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง พร้อมใจยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
      ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 0
Views Today : 89
Views Yesterday : 151
Views Last 30 days : 8880
Total views : 414723