ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

กองทัพบก พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชน

     ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา ร่วมกับ อบต.กุรุคุ, มทบ.210 และประชาชนในพื้นที่ ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้สูงอายุ โดยมุ่งปรับปรุงบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ บ้านเลขที่138 บ.หนองหญ้าไซ ม.7 ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 3
Views Today : 524
Views Yesterday : 158
Views Last 30 days : 5934
Total views : 258939