ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

รด.รักษ์โลก จิตอาสาต้านภัยแล้ง

     ศูนย์การฝึกนักศึกาาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจทำฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ให้กับชุมชน รองรับสถานการณ์ภัยแลงที่จะเกิดขึ้น ณ ลำห้วยเสียว บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 4
Views Today : 51
Views Yesterday : 682
Views Last 30 days : 6022
Total views : 259148