ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโนยายการฝึกทหารใหม่”

     พลโท สวราชย์ แสงผล มทภ.2 มอบนโยบาย การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 เวลา 1000 ณ อาคารยุทธไชย บก.พล.ร.3 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม โดยมีผู้บังคับหน่วยและผู้ฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยในกองทัพภาคที่2 เข้าร่วมรับฟัง
     ซึ่งการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก จะต้องปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติให้ทันสมัย เป็นการสร้างคนให้มีวินัย สร้างทรัพยากรมนุษย์ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ฝึกทหารใหม่ ที่จะต้องทำให้บุคคลพลเรือน เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีวินัย มีความสามารถทางทหาร สร้างความรัก ความสามัคคี ให้ทหารรู้สึกว่าเข้ามาในกองทัพแล้วมีความภาคภูมิใจ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 2
Views Today : 42
Views Yesterday : 27
Views Last 30 days : 4435
Total views : 243348