ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“…ช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุก …”

     ร.8 พัน.3 ค่ายสีหราชเดโชไชย : ลงพื้นที่รับซื้อปลาดุกกับ นายวิชัย หมูนดี เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย แบ่งเบาภาระรายจ่ายครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนเก่น

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 205
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4656
Total views : 243569