ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เร่งซ่อมบ้าน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

     ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2118 (ร.3 พัน.2) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เร่งซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา บ้านของ นางคำพัน โพธิ์สุ ที่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ผ่านพ้นความเดือดร้อนในครั้งนี้โดยเร็ว

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 171
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6961
Total views : 446282