ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เร่งซ่อมบ้าน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

     ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2118 (ร.3 พัน.2) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เร่งซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา บ้านของ นางคำพัน โพธิ์สุ ที่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ผ่านพ้นความเดือดร้อนในครั้งนี้โดยเร็ว

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 206
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4657
Total views : 243570