ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

“จิตอาสา สร้างสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคม”

     “จิตอาสา สร้างสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคม” หน่วย ร.3 พัน.3 ได้จัดชุดจิตอาสาของหน่วย เข้าทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดชุมชน ตำบลบ้านผึ้ง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบค่าย และเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ในการช่วยกันดูแลชุมชนของตน ณ พื้นที่ชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 6
Views Today : 78
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 8444
Total views : 417814