ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

วันจักรี

     พ.อ.ฉัฐชัย มีชั้นช่วง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีถวายพุ่มเงิน-พุ่มทอง หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์เนื่องโอกาส “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566
   วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2325 และเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในการรักษาบ้านเมือง และทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ นานัปการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 168
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6958
Total views : 446279