ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะท้าวสุรนารี ที่หน้าประตูค่ายสุรนารี

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงฯ พร้อมครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ที่หน้าประตูค่ายสุรนารี กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลเอก ธวัช สุกปลั่ง พร้อมภริยา และคณะเหลนคุณย่าโมร่วมพิธี
     ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสักการะ, เปลี่ยนผ้าสไบ, การรำมวยไทย อาวุธไทยโบราณ และรำ และการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี จากสมาชิก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวีรสตรีไทย และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมา
   สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประดิษฐานบริเวณประตูหน้าค่ายสุรนารี พลเอกธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ ในขณะนั้น ได้มีดำริให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ เชิดชูเกียรติของวีรสตรีคุณหญิงโม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กำลังพลได้สักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อเป็นอนุสรณ์ เชิดชูเกียรติของวีรสตรีคุณหญิงโม และเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กำลังพลได้สักการะ รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยได้กระทำพิธีเปิดในโอกาสจัดงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 67 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 64
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8294
Total views : 443284