ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ที่สโมสรนายทหารสัญญา มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 314
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4765
Total views : 243678