กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 (ส่วนที่ 1) ของ กอง พธ.พล.ร.3, ม.พัน.8 พล.ร.3, ร.3 พัน.1, ร.8 พัน.3, ร้อย.รสพ. ร.13, ร้อย.ม.(ลว.) 3, ป.3 พัน.3, ป.3 พัน.13, ป.3 พัน.103, ร.3 พัน.2, ร.13 พัน.2, ส.พัน.3 พล.ร.3, ร.8, ช.พัน.3 พล.ร.3 และ ศูนย์โทรศัพท์ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More