ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 (ส่วนที่ 1) ของ กอง พธ.พล.ร.3, ม.พัน.8 พล.ร.3, ร.3 พัน.1, ร.8 พัน.3, ร้อย.รสพ. ร.13, ร้อย.ม.(ลว.) 3, ป.3 พัน.3, ป.3 พัน.13, ป.3 พัน.103, ร.3 พัน.2, ร.13 พัน.2, ส.พัน.3 พล.ร.3, ร.8, ช.พัน.3 พล.ร.3 และ ศูนย์โทรศัพท์ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 489
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10037
Total views : 430529