กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจำปี งบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 โดยใช้กำลังพลและเครื่องมือช่างของหน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More