กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูก สร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กองทัพภาคที่ 2 (โดย กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More