กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 (ช.พัน.3 พล.ร.3) ของ กองทัพภาคที่ 2 (โดย กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More