กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทภ.2 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More