กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

     พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2 และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 พร้อมพบปะให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกนาย
     โดยการฝึกของทหารใหม่ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนด ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก และการระบาดของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้นำนโยบายกองทัพบก มาเน้นย้ำให้ผู้ฝึกได้รับทราบ และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร ที่สำคัญการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลน้องทหารใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
     พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่, มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวครูฝึก และรับประทานอาหารกับน้องๆทหารใหม่
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.2 พัน.202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More