ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เรียนรู้ กู้ชีพ ช่วยเหลือ ทันเวลา

     กองทัพน้อยที่ 2 จัดอบรมการช่วยชีวิต​ขั้นพื้นฐาน​ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยแม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ณ ห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี เพื่อให้กำลังพล มีความรู้ มีทักษะในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 448
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5413
Total views : 447107