กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เรียนรู้ กู้ชีพ ช่วยเหลือ ทันเวลา

     กองทัพน้อยที่ 2 จัดอบรมการช่วยชีวิต​ขั้นพื้นฐาน​ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยแม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ณ ห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี เพื่อให้กำลังพล มีความรู้ มีทักษะในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More