กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ “ดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด”

     พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1กรมทหาราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
     เพื่อติดตามการปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 และมอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกนาย
     โดยการฝึกของทหารใหม่ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนด ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก และการระบาดของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้นำนโยบายกองทัพบก มาเน้นย้ำให้ผู้ฝึกได้รับทราบ และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร ที่สำคัญการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลน้องทหารใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

116

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More