กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
      โดยมี พลโทสวราชย์ แสงผล และ คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More