กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่2 เยี่ยมให้กำลังใจ ต้อนรับน้องทหารใหม่เข้าประจำการ

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องทหารใหม่ ผลัด 2/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 โดยมี พันเอก สมภพ ภาระเวช รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ,พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 และ พันโท ปนิธิ ศรีจิวังษา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมฯ
     แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวยินดีต้อนรับทหารใหม่ที่เข้ามารับใช้ชาติและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับน้องทหารใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อเน้นย้ำนโยบายและมอบแนวทางการฝึกแก่ชุดครูฝึกและให้ให้ดูแลทหารใหม่ให้เหมือนสมาชิกในครอบครัว จากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญครอบครัวครูฝึกและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยงกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More