กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

     พลตรี สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีเนื่องในโอกาสวันครอบรอบ 195 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2370
     โดย เทศบาลตำโพธิ์กลาง ร่วมกับประชาชนชาว ตำบลโพธิ์กลาง จัดสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประจำ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขนาดความสูง 195 ซม.และจัดให้มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
     เพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาว ตำบลโพธิ์กลาง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลโพธิ์กลาง อำเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More