กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

     จังหวัดนครราชสีมา และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไท ไร้สโตรค
     พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธี
เปิดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”
     โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และ
นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ เวทีกลางลานนวมินทร์ สวนน้ำ ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สำหรับโครงการ”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพ ทรงวางรากฐาน ในการบริการรักษาโรคอัมพาตทั่วประเทศ
     เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย”แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ เห็นความสำคัญของการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More