ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

     วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 ให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 105 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ด้วยการร้องเพลงเคารพธงชาติ อย่างสุดใจ ณ หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 35
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8265
Total views : 443255