ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.2 ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยชาวอุบลราชธานี

     พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม และรับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ บริเวณตลาดนัดชมจันทร์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
     จากนั้น ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจากชุมชนเกตุแก้ว จำนวน 30 ครอบครัว และลงเรือท้องแบนเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนท่าบ้งมั่ง จำนวน 5 ครอบครัว
     ทั้งนี้ มทภ.2 ได้เน้นย้ำให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

7437

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 283
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7369
Total views : 441977