กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มอบใบประกาศเกียรติคุณความดี ฮีโร่ลายพราง ผู้ที่ไม่มีพลังวิเศษ

      พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 เป็นประธาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สิบเอก วีรศักดิ์ พิษพิชัย และ สิบตรี คมสันต์ ปลูกจิตร กำลังพลของหน่วย ผู้ให้ความช่วยเหลือน้องนักศึกษาก่อนจมน้ำ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การสนับสนุนในความกล้าหาญ, การทำความดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More