ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

มอบใบประกาศเกียรติคุณความดี ฮีโร่ลายพราง ผู้ที่ไม่มีพลังวิเศษ

      พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 เป็นประธาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สิบเอก วีรศักดิ์ พิษพิชัย และ สิบตรี คมสันต์ ปลูกจิตร กำลังพลของหน่วย ผู้ให้ความช่วยเหลือน้องนักศึกษาก่อนจมน้ำ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การสนับสนุนในความกล้าหาญ, การทำความดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 1 1
Views Today : 271
Views Yesterday : 33
Views Last 30 days : 4743
Total views : 245162