ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS Train The Trainer) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ทภ.2

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 0930 – 1000 พล.ต. สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS Train The Trainer) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ทภ.2 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งกำลังด้านบัญชีคุมและด้านคลัง ในงานการเบิก – จ่าย สป.2 และ 4 และการเบิก – จ่าย สป.5 จากหน่วยสนับสนุน (บชร.2, มทบ.22, มทบ.23, มทบ.24, มทบ.25, มทบ.26, มทบ.27, มทบ.28, มทบ.29 และ มทบ.210 รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 70 นาย)
     วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพของกำลังพล สามารถนำไปขยายผล และเป็นการสร้างเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 1 1
Views Today : 277
Views Yesterday : 33
Views Last 30 days : 4749
Total views : 245168