กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

18 กรกฎาคม วันสถาปนาหน่วยทหารพรานแห่งกองทัพบก ครบรอบ 44 ปี

     เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วยทหารพราน ครบรอบปีที่ 44 ณ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็น อดีต ผบ.ทหารพรานค่ายปักธงชัย, ผบ.หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 กำลังพลจาก กรมทหารพรานที่ 21, 22, 23, 26 และอดีตทหารพราน ค่ายปักธงชัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีวางพวงมาลาสดุดีอนุสาวรีย์วีรชนทหารพราน
– พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่กำลังพลทหารพรานที่เสียชีวิตจากการสู้รบ
– พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพราน
– เยี่ยมชมนิทรรศการการปฏิบัติงานของ กรมทหารพรานที่ 21, 22, 23, 26
– มอบบ้านให้กับอดีอาสาสมัครทหารพรานบุญส่ง-อส.ทพ.(ญ) จำปีแก้ว มะลิหวล
– เปิดพิธีค่ายมวยเยาวชน ชมการแสดงรำมวยไทยและศิลปะป้องกันตัวมวยไทย จากนักกีฬามวยค่ายมวยพราน 26 และเยาวชน
     หน่วยทหารพรานจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ตามแนวคิดที่กำหนดไว้ว่า ทหารพราน คือ อาสาของประชาชน หรือเรียกว่านักรบประชาชน มีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อต่อสู้กับกองโจรพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และขับไล่กองโจรลงจากที่มั่นบนภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแนวคิดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่กองบัญชาการกองทัพไทย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More