กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

การประชุมการประสานการปฏิบัติระหว่างกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และ ภูมิภาคทหารที่ 4 ครั้งที่ 23

     พลตรี นรธิป โพยนอก เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 / ประธานฯ ฝ่ายไทย, พันเอกจิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี ผู้แทน กองกำลังสุรนารี และ พลโทโซร์ นารา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ประธานฯ ฝ่ายกัมพูชา ได้เข้าร่วมการประชุมการประสานการปฏิบัติระหว่างกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และ ภูมิภาคทหารที่ 4 ที่ห้องประชุม นปพท.1 จุดผ่านแดนถารวร ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 14 ก.ค. 65 เพื่อจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือฯ สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นในห้่วงวันที่ 24-26 ก.ค.65 ณ จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการกระชับความสัมพันธ์อันดีของหน่วยทหาร และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More