กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สร้างรอยยิ้มพร้อมมอบความสุข

     พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27 มอบบ้านให้กับนางสมจิตร ไสเสริม ซึ่งเป็นผู้ที่มีการดำเนินชีวิตในภาวะลำบาก , เป็นผู้สูงอายุ ,เป็นผู้ที่มีสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นราษฎรบ้านเหล่ากล้วย หมู่ 6 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
     ห้วงที่ผ่านมา มทบ.27 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ร่วมกันปรับปรุง และสร้างบ้าน จนเสร็จสมบูรณ์ จนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับนางสมจิตรฯ เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งได้ฝากขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More