กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พราน 21 ” วางปืนมาถอนต้นกล้า ลงแขกดำนา ช่วงขาดแคลนแรงงาน ในพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขง

     กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยรเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2109 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 ได้จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือด้านแรงงานแก่เกษตรกร ในการลงแขกดำนาข้าวนาปี ในแปลงนา ของ นาย สุวรรณ์ วะดวงดี อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 26 บ.นาข่าท่า ม.8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
     เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปีให้กับชาวนา ที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานในการปักดำนาในแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟู สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีการลงแขกดำนา ซึ่งเป็นประเพณีโบราณซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
     และที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก จึงเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ชาวบ้านและชาวนาได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นการสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน ให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวนาไทยตลอดไป “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More