กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรี หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2565 และหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2
     โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 8 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่3 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ฝึกทหารใหม่ ซึ่งทหารใหม่ทุกนายได้รับการตรวจคัดกรองและกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ก่อนเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของกองทัพบก
     โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ ให้โอวาทกับทหารใหม่ผ่านระบบ Zoom โดยกล่าวขอบคุณทหารใหม่ทุกนายที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ตลอดจนชุดครูฝึกที่ได้ทำหน้าที่อบรมและฝึกสอนให้เป็นทหารใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ขอให้ทหารใหม่อดทนกับการปรับสภาพจากพลเรือนเป็นทหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่อาจจะเห็นถึงความยากลำบากและต้องใช้เวลา แต่เมื่อฝึกจบแล้ว เมื่อเข้าไปทำงานแล้ว จะรู้สึกทันทีว่าจะมีระเบียบวินัย มีคุณค่า โดยเฉพาะการทำงานตามแนวชายแดนหรืองานบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ทหารใหม่จะเห็นคุณค่าของตัวเองที่สามารถช่วยเหลือคนได้
และถ้าทหารใหม่มีปัญหาใด ขอให้แจ้งครูฝึกและผู้บังคับบัญชา เพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
     จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้พบปะครอบครัวกำลังพลพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ครอบครัวชุดครูฝึกทหารใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่ 8 อีกด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More